ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
16 ต.ค. 2558
72 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
09 ต.ค. 2558
73 การกำหนดวันมาปฏิบัติราชการ จำนวนการลา จำนวนครั้งการมาสาย สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
02 ต.ค. 2558
74 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
315
01 ต.ค. 2558
75 ประกาศแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
453
25 ธ.ค. 2557
76 ประกาศแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
386
25 ธ.ค. 2557
77 แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
24 ต.ค. 2557
78 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง
540
02 ต.ค. 2557
79 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง
609
01 ก.ค. 2557
80 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
405
13 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14