ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสิชล (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
342
06 ม.ค. 2563
42 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
318
28 พ.ย. 2562
43 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
29 ธ.ค. 2561
44 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
28 ธ.ค. 2561
45 ประกาศแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
26 ธ.ค. 2561
46 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
24 พ.ย. 2561
47 การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
24 พ.ย. 2561
48 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
24 พ.ย. 2561
49 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
24 พ.ย. 2561
50 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
24 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15