ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
17 ก.ย. 2563
32 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
355
01 ก.ค. 2563
33 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
15 มิ.ย. 2563
34 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 มิ.ย. 2563
35 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
320
01 มิ.ย. 2563
36 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
311
29 พ.ค. 2563
37 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 พ.ค. 2563
38 รายงานข้อมูลในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
332
20 เม.ย. 2563
39 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
347
18 ก.พ. 2563
40 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
318
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15