ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
595
05 ต.ค. 2553
112 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
906
13 ก.ค. 2553
113 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
869
04 พ.ค. 2553
114 ประกาศการลดขั้นตอนการให้บริการและเวลาในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
20 ม.ค. 2553
115 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
439
06 ม.ค. 2553
116 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
10 พ.ย. 2552
117 การมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
606
09 พ.ย. 2552
118 มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
09 พ.ย. 2552
119 เชิญร่วมประกวดเพลงไทยลูกทุ่งงานลอยกระทงเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
599
19 ต.ค. 2552
120 เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายงานลอยกระทง 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
19 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14