ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ของเทศบาตตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ค. 2564
22 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 มิ.ย. 2564
23 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มิ.ย. 2564
24 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 พ.ค. 2564
25 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 พ.ค. 2564
26 การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 พ.ค. 2564
27 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 พ.ค. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
01 ก.พ. 2564
29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 พ.ย. 2563
30 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15