ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 มิ.ย. 2563
22 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 มิ.ย. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
269
29 พ.ค. 2563
24 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
25 พ.ค. 2563
25 รายงานข้อมูลในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
287
20 เม.ย. 2563
26 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
302
18 ก.พ. 2563
27 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
279
06 ก.พ. 2563
28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสิชล (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
294
06 ม.ค. 2563
29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 พ.ย. 2562
30 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
29 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14