ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 มิ.ย. 2563
3 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 มิ.ย. 2563
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 พ.ค. 2563
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 พ.ค. 2563
7 รายงานข้อมูลในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 เม.ย. 2563
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.พ. 2563
9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.พ. 2563
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสิชล (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12