ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 เม.ย. 2565
3 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ม.ค. 2565
5 ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 ธ.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสิชลประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ย. 2564
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 พ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องประมูลราคาเพื่อดำเนินการในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 ต.ค. 2564
10 เทศบาลตำบลสิชลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15