ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและพฤติมิชอบในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ม.ค. 2562
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ม.ค. 2562
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ธ.ค. 2561
4 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ธ.ค. 2561
5 ประกาศแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ธ.ค. 2561
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ธ.ค. 2561
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ธ.ค. 2561
8 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 พ.ย. 2561
9 การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 พ.ย. 2561
10 แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11