ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลสิชลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2564
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ก.ย. 2564
3 แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ก.ย. 2564
4 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ก.ย. 2564
5 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ส.ค. 2564
6 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ส.ค. 2564
7 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ส.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 มิ.ย. 2564
9 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 พ.ค. 2564
10 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14