ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 พ.ย. 2563
2 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ก.ย. 2563
3 แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2563
4 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 มิ.ย. 2563
6 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 มิ.ย. 2563
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 พ.ค. 2563
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 พ.ค. 2563
10 รายงานข้อมูลในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12