ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มิ.ย. 2563
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 มิ.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 พ.ค. 2563
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 พ.ค. 2563
5 รายงานข้อมูลในการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 เม.ย. 2563
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ก.พ. 2563
7 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.พ. 2563
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสิชล (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ม.ค. 2563
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 พ.ย. 2562
10 มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและพฤติมิชอบในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12