ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
309
11 ม.ค. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
315
11 ม.ค. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
11 ม.ค. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 ม.ค. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงกระดาษ (Drum) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
10 ม.ค. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5428 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
09 ม.ค. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4216 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
09 ม.ค. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อ/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
09 ม.ค. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อะไหล่) สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
09 ม.ค. 2562
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่า วัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดงานโครงการวันเด็กประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35