ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุถัง 20 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
255
30 พ.ย. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
27 พ.ย. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-4216 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
27 พ.ย. 2561
94 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางท่อระบายน้ำคสล. ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
26 พ.ย. 2561
95 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางท่อระบายน้ำคสล. ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
26 พ.ย. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
26 พ.ย. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
14 พ.ย. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
14 พ.ย. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของเทศบาลตำบลสิชล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
09 พ.ย. 2561
100 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33