ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
344
24 มิ.ย. 2563
42 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-002 ถนนวัฒนกิจ หมู่ที่ 1,5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
407
13 พ.ค. 2563
43 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.29-001 ถนนศุภโยคพัฒนา หมู่ที่ 1,5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
331
12 พ.ค. 2563
44 ราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-002 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 เม.ย. 2563
45 เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-001 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
03 เม.ย. 2563
46 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
312
01 เม.ย. 2563
47 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ริมคลองสะพานน้ำแดงถึงถนนเทศบาล 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
21 ก.พ. 2563
48 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองสะพานน้ำแดงถึงถนนเทศบาล 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
07 ม.ค. 2563
49 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
296
11 ธ.ค. 2562
50 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพยนต์วิลเลจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35