ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ์รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 1544 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 มี.ค. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 ก.พ. 2561
173 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
21 ก.พ. 2561
174 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 ก.พ. 2561
175 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรถขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
08 ก.พ. 2561
176 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศุภโยคพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
362
22 ส.ค. 2560
177 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
22 ส.ค. 2560
178 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
21 ก.ค. 2560
179 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทิพย์สวัสดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
21 ก.ค. 2560
180 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35