ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
19 มิ.ย. 2552
332 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่นและครุภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
703
19 มิ.ย. 2552
333 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
536
30 เม.ย. 2552
334 ประกาศจ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสมเด็จ ซอย 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
07 เม.ย. 2552
335 ประกาศจ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนรถไฟ ซอย 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
07 เม.ย. 2552
336 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
768
13 ก.พ. 2552
337 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
710
22 ต.ค. 2551
338 สอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
12 ก.ย. 2551
339 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
05 ก.ย. 2551
340 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
504
13 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35