ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
12 ต.ค. 2561
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย (ON LINE) งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
28 ก.ย. 2561
133 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
309
26 ก.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
20 ก.ย. 2561
135 ประกาศขอเขตงาน (TOR) จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
318
07 ก.ย. 2561
136 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
05 ก.ย. 2561
137 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
308
04 ก.ย. 2561
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
27 ส.ค. 2561
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
27 ส.ค. 2561
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
304
27 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35