ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
27 มิ.ย. 2561
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจริญลาภ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 มิ.ย. 2561
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
11 มิ.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 มิ.ย. 2561
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 มิ.ย. 2561
136 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญลาภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
276
30 พ.ค. 2561
137 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 พ.ค. 2561
138 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
25 พ.ค. 2561
139 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
25 พ.ค. 2561
140 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
22 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33