ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำคณะกรรมการชุมชนเดินทางไปทัศนาศึกษาดูงานเทศบาลอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
424
18 ส.ค. 2557
252 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
411
05 ส.ค. 2557
253 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
08 ก.ค. 2557
254 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมตู้ควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
479
05 มิ.ย. 2557
255 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แจ้งระงับการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ เป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งศาลป ดาวน์โหลดเอกสาร
459
04 เม.ย. 2557
256 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 14 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
18 มี.ค. 2557
257 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
25 ก.พ. 2557
258 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ดาวน์โหลดเอกสาร
469
25 ก.พ. 2557
259 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
10 ก.พ. 2557
260 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะพรุกง (สนามฟุตซอล) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
17 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35