ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในตลาดเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
543
04 เม.ย. 2556
252 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานโค้งระหว่างพรุกงกับหมู่บ้านพยนต์วิลเลจ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
506
15 มี.ค. 2556
253 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำคณะกรรมการชุมชนเดิมทางไปทัศนศึกษาดูงานชมชนเทศบาลอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
521
01 ก.พ. 2556
254 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
23 ม.ค. 2556
255 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
546
14 ม.ค. 2556
256 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
578
07 ม.ค. 2556
257 ประกาศประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
524
20 พ.ย. 2555
258 แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
01 พ.ย. 2555
259 ประกาศประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
523
06 ก.ย. 2555
260 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
555
20 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33