ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
14 พ.ย. 2561
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของเทศบาลตำบลสิชล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
09 พ.ย. 2561
123 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
05 พ.ย. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
30 ต.ค. 2561
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 ต.ค. 2561
126 ประกาศราคาราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
29 ต.ค. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
28 ต.ค. 2561
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
18 ต.ค. 2561
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำพวงมาลาวันปิยมหาราชพร้อมขาตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
18 ต.ค. 2561
130 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35