ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศหลักเกณฑ์และเอกสารยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
14 ส.ค. 2561
122 ประกาศหลักเกณฑ์และเอกสารยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
14 ส.ค. 2561
123 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 ส.ค. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
13 ก.ค. 2561
125 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 ก.ค. 2561
126 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
13 ก.ค. 2561
127 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
05 ก.ค. 2561
128 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
29 มิ.ย. 2561
129 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 มิ.ย. 2561
130 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายร้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33