ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ม.ค. 2562
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
28 ธ.ค. 2561
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
28 ธ.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
28 ธ.ค. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบสายพานเครื่องยนต์สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81- 5225 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
26 ธ.ค. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาว หมายเลขทะเบียน กง 4976 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
26 ธ.ค. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน บ 8684 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
26 ธ.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
26 ธ.ค. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 1316 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
26 ธ.ค. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
26 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35