ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
30 ต.ค. 2561
102 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
29 ต.ค. 2561
103 ประกาศราคาราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
29 ต.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 ต.ค. 2561
105 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
18 ต.ค. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำพวงมาลาวันปิยมหาราชพร้อมขาตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 ต.ค. 2561
107 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
16 ต.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
12 ต.ค. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย (ON LINE) งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 ก.ย. 2561
110 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33