ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
25 พ.ค. 2561
162 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
25 พ.ค. 2561
163 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
22 พ.ค. 2561
164 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
21 พ.ค. 2561
165 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
18 พ.ค. 2561
166 แก้ไขร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
16 พ.ค. 2561
167 ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
322
09 พ.ค. 2561
168 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 พ.ค. 2561
169 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 เม.ย. 2561
170 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35