ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
315
01 ก.พ. 2559
202 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนวัฒนกิจ โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ม.ค. 2559
203 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
336
18 ม.ค. 2559
204 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 5 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 ม.ค. 2559
205 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสิชล-ท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 ก.ย. 2558
206 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
07 ส.ค. 2558
207 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) เพื่อนำคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
330
07 ส.ค. 2558
208 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
338
04 ส.ค. 2558
209 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามบริเวณสนามกีฬาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 ส.ค. 2558
210 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
04 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33