ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
259
29 ม.ค. 2562
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
257
29 ม.ค. 2562
63 สัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
25 ม.ค. 2562
64 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
24 ม.ค. 2562
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
17 ม.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจห่วงยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 ม.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
257
16 ม.ค. 2562
68 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 ม.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 ม.ค. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33