ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงฆ่าสัตว์ ซอย 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
17 ธ.ค. 2556
262 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
483
08 พ.ย. 2556
263 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
08 พ.ย. 2556
264 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
28 ต.ค. 2556
265 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
468
22 ต.ค. 2556
266 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริฒเหล็กชั้นเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
476
22 ต.ค. 2556
267 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
15 ต.ค. 2556
268 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตประปา ถนนประชาสรรค์ ซอย 3,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
09 ต.ค. 2556
269 ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
478
03 ต.ค. 2556
270 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
504
04 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35