ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานของกองคลัง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
21 ก.พ. 2562
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
21 ก.พ. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงไม้เพื่อติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
13 ก.พ. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคาจ้าง/เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
12 ก.พ. 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5428 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
299
08 ก.พ. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
08 ก.พ. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
06 ก.พ. 2562
78 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ก.พ. 2562
79 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
06 ก.พ. 2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (การแข่งขันกีฬาเปตองเขาหมากคัพ ครั้งที่ 21) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35