ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
10 ม.ค. 2562
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงกระดาษ (Drum) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
10 ม.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5428 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
09 ม.ค. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4216 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
09 ม.ค. 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อ/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
09 ม.ค. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อะไหล่) สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
09 ม.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่า วัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดงานโครงการวันเด็กประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
08 ม.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 ม.ค. 2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
28 ธ.ค. 2561
80 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33