ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
20 ก.ย. 2561
112 ประกาศขอเขตงาน (TOR) จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ก.ย. 2561
113 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จย่า หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
05 ก.ย. 2561
114 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ก.ย. 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
27 ส.ค. 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
27 ส.ค. 2561
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์แนะนำเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 ส.ค. 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
27 ส.ค. 2561
119 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
15 ส.ค. 2561
120 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33