ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
21 ธ.ค. 2561
112 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
17 ธ.ค. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
30 พ.ย. 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุถัง 20 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
295
30 พ.ย. 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
27 พ.ย. 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-4216 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
27 พ.ย. 2561
117 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางท่อระบายน้ำคสล. ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
26 พ.ย. 2561
118 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางท่อระบายน้ำคสล. ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
26 พ.ย. 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
26 พ.ย. 2561
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35