ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 ม.ค. 2565
12 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ม.ค. 2565
13 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์านามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ม.ค. 2565
14 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกังสุกุล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 ม.ค. 2565
15 ประกาศเทศบาลตำบลิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านมั่งคงโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
04 ม.ค. 2565
16 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่สร้างถนน คสล. บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ธ.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนก๋งเส้ง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ธ.ค. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตารอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ธ.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพาน คสล. สวนสาธารณะพรุกงโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 ธ.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม คสล. ชั้นเดียว บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลสิชล โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35