ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
24 ก.ค. 2556
272 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
496
25 มิ.ย. 2556
273 ประกาศประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
486
05 มิ.ย. 2556
274 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในตลาดเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
586
04 เม.ย. 2556
275 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานโค้งระหว่างพรุกงกับหมู่บ้านพยนต์วิลเลจ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
15 มี.ค. 2556
276 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำคณะกรรมการชุมชนเดิมทางไปทัศนศึกษาดูงานชมชนเทศบาลอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
564
01 ก.พ. 2556
277 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
576
23 ม.ค. 2556
278 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
590
14 ม.ค. 2556
279 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
625
07 ม.ค. 2556
280 ประกาศประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
566
20 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35