ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 ต.ค. 2562
52 ประกาสสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
315
10 ต.ค. 2562
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพยนต์วิลเลจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
03 ต.ค. 2562
54 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพยนต์วิลเลจ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
17 ก.ย. 2562
55 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
298
12 ก.ค. 2562
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
372
22 พ.ค. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
346
22 พ.ค. 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
13 พ.ค. 2562
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. ถนนหลังตลาดซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
08 พ.ค. 2562
60 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35