ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคาจ้าง/เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
12 ก.พ. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5428 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 ก.พ. 2562
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ก.พ. 2562
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 ก.พ. 2562
55 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
06 ก.พ. 2562
56 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างปั๊มเชลล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 ก.พ. 2562
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (การแข่งขันกีฬาเปตองเขาหมากคัพ ครั้งที่ 21) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
05 ก.พ. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
31 ม.ค. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
31 ม.ค. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
259
29 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33