ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
21 พ.ค. 2561
142 แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 พ.ค. 2561
143 แก้ไขร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
16 พ.ค. 2561
144 ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 พ.ค. 2561
145 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
09 พ.ค. 2561
146 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
245
11 เม.ย. 2561
147 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 เม.ย. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ์รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 1544 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 มี.ค. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 ก.พ. 2561
150 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
21 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33