ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
27 ส.ค. 2561
142 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 ส.ค. 2561
143 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
15 ส.ค. 2561
144 ประกาศหลักเกณฑ์และเอกสารยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
14 ส.ค. 2561
145 ประกาศหลักเกณฑ์และเอกสารยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
14 ส.ค. 2561
146 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
08 ส.ค. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
13 ก.ค. 2561
148 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
13 ก.ค. 2561
149 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
13 ก.ค. 2561
150 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
05 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35