ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมตู้ควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
420
05 มิ.ย. 2557
232 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แจ้งระงับการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ เป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งศาลป ดาวน์โหลดเอกสาร
413
04 เม.ย. 2557
233 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 14 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
18 มี.ค. 2557
234 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
25 ก.พ. 2557
235 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ดาวน์โหลดเอกสาร
422
25 ก.พ. 2557
236 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
10 ก.พ. 2557
237 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะพรุกง (สนามฟุตซอล) ดาวน์โหลดเอกสาร
588
17 ธ.ค. 2556
238 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงฆ่าสัตว์ ซอย 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
17 ธ.ค. 2556
239 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
440
08 พ.ย. 2556
240 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
448
08 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33