ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
384
04 ส.ค. 2558
232 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามบริเวณสนามกีฬาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
384
04 ส.ค. 2558
233 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ส.ค. 2558
234 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
28 พ.ค. 2558
235 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
26 พ.ค. 2558
236 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
25 พ.ค. 2558
237 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
07 เม.ย. 2558
238 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
02 เม.ย. 2558
239 ประกาศ เทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 มี.ค. 2558
240 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
374
27 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35