ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพยนต์วิลเลจ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
17 ก.ย. 2562
32 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
12 ก.ค. 2562
33 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
22 พ.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
22 พ.ค. 2562
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
13 พ.ค. 2562
36 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. ถนนหลังตลาดซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
295
08 พ.ค. 2562
37 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 พ.ค. 2562
38 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
293
29 เม.ย. 2562
39 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
24 เม.ย. 2562
40 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33