ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
28 ต.ค. 2556
242 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
428
22 ต.ค. 2556
243 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริฒเหล็กชั้นเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
437
22 ต.ค. 2556
244 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
15 ต.ค. 2556
245 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตประปา ถนนประชาสรรค์ ซอย 3,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
09 ต.ค. 2556
246 ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
437
03 ต.ค. 2556
247 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
459
04 ก.ย. 2556
248 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
24 ก.ค. 2556
249 ประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
454
25 มิ.ย. 2556
250 ประกาศประมูลราคาเพื่อเข้าดำเนินการในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33