ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง บริเวณศาลเจ้าพ่อม่วงทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
446
18 มี.ค. 2558
242 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
18 มี.ค. 2558
243 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
11 มี.ค. 2558
244 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
25 ก.พ. 2558
245 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
12 ก.พ. 2558
246 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
374
04 ก.พ. 2558
247 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
08 ม.ค. 2558
248 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
19 ธ.ค. 2557
249 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
19 ส.ค. 2557
250 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
449
19 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35