ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-002 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 เม.ย. 2563
22 เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-001 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
03 เม.ย. 2563
23 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
268
01 เม.ย. 2563
24 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ริมคลองสะพานน้ำแดงถึงถนนเทศบาล 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
21 ก.พ. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองสะพานน้ำแดงถึงถนนเทศบาล 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
07 ม.ค. 2563
26 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
11 ธ.ค. 2562
27 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพยนต์วิลเลจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
19 พ.ย. 2562
28 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
277
10 ต.ค. 2562
29 ประกาสสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 ต.ค. 2562
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพยนต์วิลเลจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33