ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
362
03 ก.พ. 2559
222 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลีละวัฒน์ ซอย 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
359
03 ก.พ. 2559
223 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 1 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
376
01 ก.พ. 2559
224 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
361
01 ก.พ. 2559
225 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนวัฒนกิจ โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
358
26 ม.ค. 2559
226 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
383
18 ม.ค. 2559
227 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักฐานการเสนอราคา และราคากลาง โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย 5 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
344
18 ม.ค. 2559
228 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสิชล-ท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
400
04 ก.ย. 2558
229 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
07 ส.ค. 2558
230 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) เพื่อนำคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
07 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35