ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
25 ก.พ. 2558
222 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
12 ก.พ. 2558
223 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
332
04 ก.พ. 2558
224 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
08 ม.ค. 2558
225 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
19 ธ.ค. 2557
226 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
19 ส.ค. 2557
227 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
405
19 ส.ค. 2557
228 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำคณะกรรมการชุมชนเดินทางไปทัศนาศึกษาดูงานเทศบาลอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
378
18 ส.ค. 2557
229 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
368
05 ส.ค. 2557
230 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
08 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33