ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล(ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
677
14 ต.ค. 2552
302 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
09 ต.ค. 2552
303 โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
682
23 ก.ย. 2552
304 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
02 ก.ย. 2552
305 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
13 ส.ค. 2552
306 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
10 ส.ค. 2552
307 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกังสะวิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
17 ก.ค. 2552
308 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
19 มิ.ย. 2552
309 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่นและครุภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
656
19 มิ.ย. 2552
310 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
488
30 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33