ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 ธ.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบสายพานเครื่องยนต์สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81- 5225 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 ธ.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาว หมายเลขทะเบียน กง 4976 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ธ.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน บ 8684 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
26 ธ.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
26 ธ.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 1316 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 ธ.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
26 ธ.ค. 2561
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 ธ.ค. 2561
89 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
17 ธ.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
260
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33