ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
31 ม.ค. 2562
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
31 ม.ค. 2562
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
302
29 ม.ค. 2562
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
307
29 ม.ค. 2562
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
299
29 ม.ค. 2562
86 สัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรถไฟ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
25 ม.ค. 2562
87 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
24 ม.ค. 2562
88 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
17 ม.ค. 2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจห่วงยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
322
16 ม.ค. 2562
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35