ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
28 พ.ค. 2558
212 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
26 พ.ค. 2558
213 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
25 พ.ค. 2558
214 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
349
07 เม.ย. 2558
215 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
02 เม.ย. 2558
216 ประกาศ เทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
30 มี.ค. 2558
217 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
332
27 มี.ค. 2558
218 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งพัง บริเวณศาลเจ้าพ่อม่วงทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
388
18 มี.ค. 2558
219 ประกาศเทศบาลตำบลสิชลเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
18 มี.ค. 2558
220 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
11 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33