ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
262
09 ก.พ. 2561
152 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรถขยะมูลฝอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
08 ก.พ. 2561
153 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศุภโยคพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
301
22 ส.ค. 2560
154 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
288
22 ส.ค. 2560
155 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
21 ก.ค. 2560
156 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทิพย์สวัสดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
21 ก.ค. 2560
157 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา ซอยแยกบ้านเลขที่ 299/9 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 ก.ค. 2560
158 ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ซอยแยกบ้านเลขที่ 306/8 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
19 ก.ค. 2560
159 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
26 มิ.ย. 2560
160 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
16 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33