ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
29 มิ.ย. 2561
152 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
29 มิ.ย. 2561
153 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายร้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
29 มิ.ย. 2561
154 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสมเด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 มิ.ย. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจริญลาภ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
11 มิ.ย. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัฒนกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 มิ.ย. 2561
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพรุกง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
08 มิ.ย. 2561
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
04 มิ.ย. 2561
159 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญลาภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
320
30 พ.ค. 2561
160 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35