ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 มี.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 มี.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ก.พ. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ก.พ. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ก.พ. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ก.พ. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ก.พ. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับร่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 ก.พ. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35