ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ย. 2563
2 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้ามัสยิดกูวาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ก.ค. 2563
3 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแซ่อ๋อง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ก.ค. 2563
4 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 มิ.ย. 2563
5 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-002 ถนนวัฒนกิจ หมู่ที่ 1,5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ค. 2563
6 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.29-001 ถนนศุภโยคพัฒนา หมู่ที่ 1,5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 พ.ค. 2563
7 ราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-002 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 เม.ย. 2563
8 เทศบาลตำบลสิชล ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.29-001 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 เม.ย. 2563
9 ประกาศสาระสำคัญจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 เม.ย. 2563
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ริมคลองสะพานน้ำแดงถึงถนนเทศบาล 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32