ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพยนต์วิลเลจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 ต.ค. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 พ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังตลาดซ้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 พ.ค. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 พ.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. ถนนหลังตลาดซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 พ.ค. 2562
6 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 พ.ค. 2562
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 เม.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 มี.ค. 2562
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 มี.ค. 2562
10 สัญญาซื้อขายรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29